Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.95 %
  • Khác
    90.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,427,650 31.3 % 30/06/2015
Ngô Trọng Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 585,420 12.84 % 30/06/2015
Ngô Phương Anh 460,400 10.09 % 05/07/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 382,500 8.39 % 30/06/2015
Ngô Thu Hương 255,700 5.61 % 30/06/2015
Lê Thị Tuyết Nhung Ủy viên Hội đồng quản trị 226,000 4.96 % 30/06/2015
Ngô Thị Mùi 221,200 4.85 % 12/07/2016