Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.93 %
  • Khác
    90.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1427650.0 31.301 % 30/06/2015
Ngô Trọng Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 585420.0 12.835 % 30/06/2015
Ngô Phương Anh 502400.0 11.015 % 01/11/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 382500.0 8.386 % 30/06/2015
Ngô Thu Hương 255700.0 5.606 % 04/11/2016
Lê Thị Tuyết Nhung Ủy viên Hội đồng quản trị 226000.0 4.955 % 30/06/2015
Ngô Thị Mùi 221200.0 4.85 % 04/11/2016