Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    50.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 4.2434E7 49.0 % 20/09/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 3.0328E7 35.021 % 20/09/2016
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 7213747.0 8.33 % 20/09/2016