Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    44.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 6,095,348 55.41 % 04/09/2015
Nguyễn Thanh Hương 656,412 5.97 % 04/09/2015
Nguyễn Văn Cứ Thành viên Hội đồng quản trị 501,673 4.56 % 19/09/2018