Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.2 %
  • Khác
    90.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng 1.209E7 57.163 % 29/07/2016
CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha 2102070.0 9.939 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1275390.0 6.03 % 28/08/2015
Tama Global Investments Pte.Ltd 984170.0 4.653 % 03/03/2014