Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.44 %
  • Khác
    38.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1984500.0 49.464 % 28/04/2014
Nguyễn Hữu Hiếu 460000.0 11.466 % 22/05/2017
AFC Umbrella Fund 443000.0 11.042 % 12/02/2018