Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng (CKH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 133051.0 12.823 % 16/03/2017
Lê Ngọc Đức 114119.0 10.998 % 06/12/2016
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP 103769.0 10.001 % 06/12/2016
Bùi Hữu Thông Phó Tổng Giám đốc 65150.0 6.279 % 06/12/2016
Nguyễn Chung Hiếu Đại diện công bố thông tin 60202.0 5.802 % 21/04/2017
Đào Kim Lợi Phó Tổng Giám đốc 53583.0 5.164 % 06/12/2016
Lê Hoàng Hà Phó Tổng Giám đốc 46308.0 4.463 % 06/12/2016