Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chế tạo Hải Phòng (CKH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 133,051 12.82 % 16/03/2017
Lê Ngọc Đức 114,119 11 % 06/12/2016
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP 103,769 10 % 06/12/2016
Bùi Hữu Thông Phó Tổng Giám đốc 65,150 6.28 % 06/12/2016
Nguyễn Chung Hiếu Đại diện công bố thông tin 60,202 5.8 % 21/04/2017
Đào Kim Lợi Phó Tổng Giám đốc 53,583 5.16 % 06/12/2016
Lê Hoàng Hà Phó Tổng Giám đốc 46,308 4.46 % 06/12/2016