Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 665000.0 33.25 % 25/05/2017
Đào Thị Minh Thu 420000.0 21.0 % 18/01/2017
Ngô Việt Hải Thành viên Hội đồng quản trị 382770.0 19.139 % 30/08/2016
CTCP Chứng khoán IB 185100.0 9.255 % 02/02/2017
Công ty cổ phần bất động sản Home Direct 140000.0 7.0 % 31/12/2014