Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    72.67 %
  • Khác
    27.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 3.356151E7 84.966 % 15/06/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Vinaphil 3.2300347E7 81.773 % 17/09/2015
VIAC (No.1) Ltd Partnership 2.5194821E7 63.784 % 23/06/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 2.4049215E7 60.884 % 23/06/2016
VIP Infrastructure Holdings Pte.Ltd 1.7592511E7 44.538 % 19/07/2016
Amersham Industries Ltd 1.6811688E7 42.561 % 23/06/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.453813E7 36.805 % 10/02/2017
Master Fund Holdings (Cayman) Ltd 1.1569148E7 29.289 % 23/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã 1.0E7 25.316 % 03/05/2017
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 9512765.0 24.083 % 26/01/2016
Peconic Holdings (Cayman) Ltd 7712765.0 19.526 % 23/06/2016
Vietnam Infrastructure Strategic Ltd 6226585.0 15.764 % 08/01/2015
Vietnam Infrastructure Strategic Limited 6226585.0 15.764 % 11/02/2015
Norges Bank 5691310.0 14.408 % 29/07/2016
Vietnam Infrastructure Holding Ltd 3290176.0 8.33 % 11/02/2015
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1675000.0 4.241 % 16/07/2015