Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.43 %
  • Khác
    97.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 5069946.0 45.675 % 31/08/2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng Không Tân Sơn Nhất 660000.0 5.946 % 20/04/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT 451532.0 4.068 % 20/04/2018
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài 336677.0 3.033 % 20/04/2018