Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (CGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lê Dũng Đại diện công bố thông tin 1432879.0 15.083 % 11/04/2017
Công ty cổ phần Hà Quang 674636.0 7.101 % 11/04/2017
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 570000.0 6.0 % 11/04/2017
Lê Quang Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 528169.0 5.56 % 11/04/2017
Phan Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc 478036.0 5.032 % 11/04/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 475000.0 5.0 % 11/04/2017
Nguyễn Miên Tiến 475000.0 5.0 % 11/04/2017
Huỳnh Thị Kim Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 436430.0 4.594 % 11/04/2017