Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đình Nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,495,000 4.53 % 21/09/2016
Nguyễn Văn Hoàn 1,256,019 3.81 % 21/09/2016
Hà Thị Lan 1,146,838 3.48 % 21/09/2016
Phạm Thị Ngọc Hải 1,134,372 3.44 % 21/09/2016
Đỗ Thị Hải Yến 1,036,852 3.14 % 21/09/2016
Bùi Ngọc Thắng 1,033,540 3.13 % 11/10/2016
Nguyễn Thị Hiền 1,033,540 3.13 % 11/10/2016