Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đình Nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1636712.0 4.96 % 18/11/2016
Nguyễn Văn Hoàn 1256019.0 3.806 % 21/09/2016
Mầu Tiến Doanh 1142721.0 3.463 % 21/09/2016
Phạm Thị Ngọc Hải 1130875.0 3.427 % 31/10/2016
Nguyễn Thị Hiền 1093359.0 3.313 % 16/11/2016
Hà Thị Lan 1082359.0 3.28 % 27/10/2016
Đỗ Thị Hải Yến 1036852.0 3.142 % 21/09/2016
Bùi Ngọc Thắng 1033540.0 3.132 % 11/10/2016
Đặng Hoàng Huy 1014645.0 3.075 % 21/09/2016