Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 49,500,000 75 % 22/10/2015
Lâm Thị Mai 3,900,000 5.91 % 22/10/2015
Vũ Văn Hải 3,800,000 5.76 % 22/10/2015