Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    74.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long 6016182.0 37.601 % 28/09/2017
Tổng công ty xây dựng Hà Nội 4137500.0 25.859 % 23/06/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco 2880000.0 18.0 % 30/11/2018
Nguyễn Kim Thành 2815885.0 17.599 % 23/06/2017
Đoàn Duy Chinh 2016352.0 12.602 % 07/12/2018