Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây dựng 4.45835E7 40.598 % 03/05/2017
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 2.09E7 19.032 % 03/05/2017
Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh 1.65E7 15.025 % 03/05/2017
Công ty cổ phần Top American Việt Nam 1.21E7 11.018 % 03/05/2017