Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.98 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    47.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 7311600.0 52.983 % 03/07/2017
Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh 1579000.0 11.442 % 03/07/2017
Nguyễn Quốc Bảo Thành viên Hội đồng quản trị 1579000.0 11.442 % 31/12/2017
Công ty CP VTT Tân Cảng 800000.0 5.797 % 03/07/2017
Cao Lương Tri 700000.0 5.072 % 03/07/2017
Lê Văn Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 529000.0 3.833 % 30/08/2018