Công ty Cổ phần Quản Lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (C36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Ngọc Trương Đại diện công bố thông tin 180850.0 16.097 % 13/12/2016
Phạm Ân Trường Phó Tổng Giám đốc 81800.0 7.281 % 13/12/2016
Dương Bá Đoàn Phó Tổng Giám đốc 69550.0 6.19 % 13/12/2016
Vũ Tuấn Toàn Phó Tổng Giám đốc 56500.0 5.029 % 13/12/2016
Nguyễn Văn Tự Chủ tịch Hội đồng quản trị 56300.0 5.011 % 13/12/2016
Hồ Thị Thúy Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 35260.0 3.138 % 13/12/2016