Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.94 %
  • Khác
    33.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu bình dương - TNHH MTV 4,244,340 37.9 % 19/01/2016
Peter Eric Dennis 868,210 7.75 % 06/01/2016
America LLC 770,930 6.88 % 31/12/2014
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 564,590 5.04 % 24/09/2015
VF1 540,350 4.82 % 08/03/2013