Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.41 %
  • Khác
    45.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Peter Eric Dennis 1030968.0 7.671 % 21/06/2017
America LLC 925116.0 6.883 % 21/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 677508.0 5.041 % 21/06/2017
VF1 648420.0 4.825 % 21/06/2017