Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (C21: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.28 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.94 %
  • Khác
    90.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Investment Property Holding Ltd 2471700.0 14.137 % 13/10/2017
Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ An Khánh 1900000.0 10.867 % 03/07/2018
Trần Minh Đức 1162020.0 6.646 % 13/10/2017
CTCP Sài Gòn Hưng Phú 1123200.0 6.424 % 03/07/2018
Báo Tuổi Trẻ 922875.0 5.278 % 31/12/2017
Vietnam Equity Holding 792601.0 4.533 % 31/12/2017
Công ty TNHH Trần Minh An 747698.0 4.276 % 13/10/2017
Trần Công Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 737349.0 4.217 % 13/10/2017
Nguyễn Mạnh Hào Thành viên Hội đồng quản trị 716899.0 4.1 % 13/10/2017