Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) 950600.0 19.6 % 17/04/2017
CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An 900000.0 18.557 % 20/10/2016
CTCP Đầu tư và Vận tải Việt Nam 873000.0 18.0 % 17/04/2017
Trần Thị Minh 266600.0 5.497 % 20/10/2016
Công ty TNHH Thế Kỷ 194000.0 4.0 % 17/04/2017
Trần Đức Cường Thành viên Ban Kiểm soát 193900.0 3.998 % 05/09/2018