Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    88.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6622652.0 10.512 % 31/12/2017
CTCP Cấp nước Phú Mỹ 3192551.0 5.068 % 31/12/2017