Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.3 %
  • Khác
    52.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 5.775E7 38.5 % 22/09/2017
Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 3.75E7 25.0 % 07/03/2019