Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    58.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 6.15E7 41.0 % 22/09/2017
CTCP Nước Thủ Dầu Một 5.775E7 38.5 % 22/09/2017