Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    44.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2,750,000 55 % 31/12/2013
Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đăk Lăk 1,001,900 20.04 % 20/12/2018
Lê Thị Thu 436,600 8.73 % 31/12/2017
Bùi Thị Lệ Dung 250,000 5 % 30/06/2010