Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    44.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2750000.0 55.0 % 31/12/2013
Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đăk Lăk 1001900.0 20.038 % 20/12/2018
Lê Thị Thu 436600.0 8.732 % 31/12/2017
Bùi Thị Lệ Dung 250000.0 5.0 % 30/06/2010