Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    43.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 2750000.0 55.0 % 31/12/2013
Lê Thị Thu 440100.0 8.802 % 01/04/2015
Bùi Thị Lệ Dung 250000.0 5.0 % 30/06/2010