Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    39.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 2160000.0 60.0 % 14/04/2017
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa 529700.0 14.714 % 13/04/2017
Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị 180000.0 5.0 % 01/03/2016