Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.96 %
  • Khác
    85.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt 6662388.0 20.247 % 27/05/2016
Công ty TNHH Mascon 6234940.0 18.948 % 27/05/2016
Trịnh Lương Ngọc 3662167.0 11.129 % 31/08/2018
Golden Trinity Assets Limited 2581395.0 7.845 % 11/09/2017
CTCP Xây dựng Đầu tư HB 2450640.0 7.448 % 08/08/2017
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt 2006700.0 6.098 % 27/05/2016
Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP 1956903.0 5.947 % 27/05/2016
Commerzbank (South East Asia) Ltd. 1633395.0 4.964 % 24/02/2011
Trịnh Thanh Phong 1350274.0 4.103 % 27/05/2016