Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.95 %
  • Khác
    85.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt 6,662,388 20.25 % 27/05/2016
Công ty TNHH Mascon 6,234,940 18.95 % 27/05/2016
Trịnh Lương Ngọc 3,662,167 11.13 % 31/08/2018
Golden Trinity Assets Limited 2,581,395 7.84 % 11/09/2017
CTCP Xây dựng Đầu tư HB 2,450,640 7.45 % 08/08/2017
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt 2,006,700 6.1 % 27/05/2016
Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP 1,956,903 5.95 % 27/05/2016
Commerzbank (South East Asia) Ltd. 1,633,395 4.96 % 24/02/2011
Trịnh Thanh Phong 1,350,274 4.1 % 27/05/2016