Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.45 %
  • Khác
    98.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 3378750.0 27.03 % 20/06/2016
Võ Sỹ Dởng Thành viên Hội đồng quản trị 1053676.0 8.429 % 20/06/2016
Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 853050.0 6.824 % 20/06/2016
Nguyễn Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 655266.0 5.242 % 20/06/2016
Nguyễn Quốc Tuấn 625000.0 5.0 % 20/06/2016