Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH XNK Đầu tư và TM Đại Dương 3378750.0 27.03 % 20/06/2016
Võ Sỹ Dởng Thành viên Hội đồng quản trị 1053676.0 8.429 % 20/06/2016
Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 853050.0 6.824 % 20/06/2016
Nguyễn Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 655266.0 5.242 % 20/06/2016
Nguyễn Quốc Tuấn 625000.0 5.0 % 20/06/2016