Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9,380,000 52.11 % 09/05/2018
Công ty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa 2,100,000 11.67 % 09/05/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thuận Thành 1,865,720 10.36 % 09/05/2018
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây 900,018 5 % 09/05/2018