Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 2.94E7 49.0 % 20/09/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 1.44274E7 24.046 % 20/09/2016
Phạm Anh Hưng 9000000.0 15.0 % 19/07/2017
Nguyễn Văn Thành 4500000.0 7.5 % 20/09/2016