Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    23.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3493750.0 76.922 % 30/11/2016
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa 728000.0 16.028 % 30/11/2016