Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.8 %
  • Khác
    26.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 1.6702288E7 20.403 % 13/06/2017
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.342349E7 16.398 % 30/06/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 7375352.0 9.01 % 13/06/2017
Vietnam Holding LTD 3983265.0 4.866 % 13/06/2017