Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.46 %
  • Khác
    23.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.342217E7 29.513 % 31/12/2016
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 9279049.0 20.403 % 31/12/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 4097418.0 9.01 % 30/07/2015
Vietnam Holding LTD 2212925.0 4.866 % 30/06/2015