Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.66 %
  • Khác
    44.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.4159906E7 29.513 % 13/06/2017
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 1.6702288E7 20.403 % 13/06/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 7375352.0 9.01 % 13/06/2017
Vietnam Holding LTD 3983265.0 4.866 % 13/06/2017