Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.02 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    76.92 %
  • Khác
    23.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 4.4525911E7 54.392 % 05/07/2018
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 7220172.0 8.82 % 23/11/2018
Vietnam Holding LTD 3983265.0 4.866 % 13/06/2017