Công ty cổ phần 715 (BMN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    25.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long 2061600.0 74.967 % 16/11/2015