Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX 4,479,600 74.66 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 433,709 7.23 % 31/12/2013
Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 373,013 6.22 % 31/12/2017
Trương Hữu Quyến 346,500 5.78 % 01/03/2018