Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 1,750,000 35 % 10/06/2016
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Bàng 992,223 19.84 % 10/06/2016
Công ty cổ phần Parus 800,000 16 % 10/06/2016
Nguyễn Tiến Hùng 400,000 8 % 10/06/2016
Nguyễn Thị Trung Hòa 387,386 7.75 % 10/06/2016