Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.94 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    95.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Hà 690,000 15 % 31/12/2014
LIDECO 649,000 14.11 % 30/06/2014
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng 227,300 4.94 % 30/06/2014
Nguyễn Văn Thường Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 4.35 % 31/12/2014