Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    81.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.61 %
  • Khác
    0.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 1.895924E8 81.791 % 31/08/2016
Carlsberg Breweries A/S 4.01982E7 17.342 % 31/08/2016