Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 1120000.0 28.098 % 26/10/2017
Hoàng Ngọc Văn Thành viên Hội đồng quản trị 669000.0 16.784 % 26/10/2017
Công ty TNHH Ngân Hạnh 669000.0 16.784 % 26/10/2017
Công ty cổ phần Nhựa - Bao bì Ngân Hạnh 200000.0 5.018 % 26/10/2017