Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.69 %
  • Khác
    92.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KHADIHOUSE JSC 4.9696778E7 57.307 % 03/12/2015
Southern Bank 1.1211672E7 12.929 % 02/06/2015
Hoàng Đình Thắng 7741440.0 8.927 % 02/06/2015
VOF Investment Limited 2780808.0 3.207 % 14/07/2015