Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.66 %
  • Khác
    86.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 1.08E7 9.999 % 11/12/2017
CTCP Thành Vũ Tây Ninh 8800000.0 8.148 % 03/04/2017
Imperial Dragon Investments Limited 7549166.0 6.99 % 12/03/2018
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 7373800.0 6.827 % 30/08/2017
CTCP Ô tô 1-5 4120000.0 3.815 % 09/10/2017
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3977600.0 3.683 % 15/12/2016