Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.59 %
  • Khác
    79.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 1.288822E7 11.933 % 07/11/2018
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.091661E7 10.107 % 07/11/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 1.08E7 9.999 % 11/12/2017
Imperial Dragon Investments Limited 7549166.0 6.99 % 12/03/2018
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3977600.0 3.683 % 15/12/2016