Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 1.563239E7 14.474 % 16/05/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 1.08E7 9.999 % 11/12/2017
CTCP Thành Vũ Tây Ninh 8800000.0 8.148 % 03/04/2017
Imperial Dragon Investments Limited 7549166.0 6.99 % 12/03/2018
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 7373800.0 6.827 % 30/08/2017
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3977600.0 3.683 % 15/12/2016