Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.05 %
  • Khác
    52.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thực phẩm PAN 7,720,577 50.07 % 31/08/2017
Lotte Confectionery Co., 6,789,730 44.03 % 31/12/2015
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 533,000 3.46 % 30/06/2015