Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.162459E7 3.932 % 30/11/2017
Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 1.9089514E7 3.471 % 30/11/2017
Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.7513582E7 3.184 % 01/08/2018