Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2) 1738272.0 14.486 % 14/11/2011
Nguyễn Hoàng Hải 1097600.0 9.147 % 06/10/2017
Nguyễn Đức Nghiêm 1002000.0 8.35 % 20/10/2017
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 816680.0 6.806 % 10/08/2017
Bùi Thị Kim Cúc 682800.0 5.69 % 29/09/2017