Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.35 %
  • Khác
    71.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long 2.31E7 64.167 % 30/11/2018
PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG 5794000.0 16.094 % 04/01/2019