Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.94 %
  • Khác
    51.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Saisan Joint Stock Company 17,998,426 48.2 % 13/09/2014
Trần Minh Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,188,100 5.86 % 30/06/2015
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,303,360 3.49 % 11/03/2014