Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Saisan Joint Stock Company 1.7998426E7 48.202 % 13/09/2014
Trần Minh Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 2188100.0 5.86 % 30/06/2015
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1303360.0 3.491 % 11/03/2014