Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Saisan Joint Stock Company 1.7448862E7 46.73 % 24/10/2017
Trần Minh Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 2188100.0 5.86 % 31/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1263563.0 3.384 % 24/10/2017