Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.14 %
  • Khác
    98.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.9986488E7 20.661 % 19/03/2019
Lê Tuấn Anh 1.91744E7 7.925 % 19/03/2019
Lê Thị Nguyệt Thu Phó Tổng Giám đốc 1.3808376E7 5.708 % 19/03/2019
Võ Thị Thanh Tâm 1.345981E7 5.563 % 19/03/2019
Lê Thị Thiên Trang 1.3298782E7 5.497 % 19/03/2019