Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.26 %
  • Khác
    96.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.2469404E7 19.31 % 30/06/2016
Lê Thị Nguyệt Thu Phó Tổng Giám đốc 1.173184E7 5.334 % 30/06/2016
Võ Thị Thanh Tâm 1.1435693E7 5.199 % 30/06/2016
Lê Thị Thiên Trang 1.129888E7 5.137 % 23/01/2017
Lê Tuấn Anh 7200000.0 3.274 % 30/06/2016