Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.17 %
  • Khác
    40.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 42,469,404 19.31 % 30/06/2016
Lê Thị Nguyệt Thu Phó Tổng Giám đốc 11,731,840 5.33 % 30/06/2016
Võ Thị Thanh Tâm 11,435,693 5.2 % 30/06/2016
Lê Thị Thiên Trang 11,298,880 5.14 % 30/06/2016
Lê Tuấn Anh 7,200,000 3.27 % 30/06/2016