Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    99.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.6716344E7 19.31 % 25/09/2017
Lê Thị Nguyệt Thu Phó Tổng Giám đốc 1.2905024E7 5.334 % 25/09/2017
Võ Thị Thanh Tâm 1.2579262E7 5.199 % 25/09/2017
Lê Thị Thiên Trang 1.2428768E7 5.137 % 25/09/2017
Lê Tuấn Anh 7920000.0 3.274 % 25/09/2017