Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.01 %
  • Khác
    96.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tống Trường Sơn 2709000.0 20.024 % 30/06/2014
CTCP Cơ điện IDC 2442030.0 18.05 % 23/01/2017
Nghiêm Thuận Ánh 882500.0 6.523 % 30/06/2013
VIETINBANK 828400.0 6.123 % 08/06/2016
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 828400.0 6.123 % 08/06/2016
Trần Thiên Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 762000.0 5.632 % 16/05/2016
Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 757500.0 5.599 % 06/07/2016
Nguyễn Văn Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 517000.0 3.821 % 30/06/2016