Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.49 %
  • Khác
    89.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thùy Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3657380.0 30.441 % 14/06/2017
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn 2229827.0 18.559 % 31/12/2014
Đào Ngọc Quốc 1000000.0 8.323 % 30/06/2015
Vietnam Dragon Fund Ltd 525000.0 4.37 % 29/07/2010
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 500310.0 4.164 % 27/08/2014
Công ty cổ phần chứng khoán MB 440309.0 3.665 % 08/04/2011
Caledonia Investment PLC 437498.0 3.641 % 29/07/2010