Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.76 %
  • Khác
    82.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thùy Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,819,390 23.88 % 30/06/2015
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn 2,229,827 18.89 % 31/12/2014
Robert Alexander Stone 1,565,660 13.26 % 25/03/2016
Đào Ngọc Quốc 1,000,000 8.47 % 30/06/2015
Vietnam Dragon Fund Ltd 525,000 4.45 % 29/07/2010
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 500,310 4.24 % 27/08/2014
Caledonia Investment PLC 437,498 3.71 % 29/07/2010
Công ty cổ phần chứng khoán MB 384,719 3.26 % 29/07/2010