Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.66 %
  • Khác
    85.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thùy Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2819390.0 23.885 % 30/06/2015
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn 2229827.0 18.89 % 31/12/2014
Robert Alexander Stone 1403260.0 11.888 % 21/10/2016
Đào Ngọc Quốc 1000000.0 8.472 % 30/06/2015
Vietnam Dragon Fund Ltd 525000.0 4.448 % 29/07/2010
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 500310.0 4.238 % 27/08/2014
Công ty cổ phần chứng khoán MB 440309.0 3.73 % 08/04/2011
Caledonia Investment PLC 437498.0 3.706 % 29/07/2010