Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.88 %
  • Khác
    90.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thùy Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 4026460.0 34.111 % 07/08/2018
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn 2229827.0 18.89 % 31/12/2014
Torus Capital Investments Pte.Ltd 835000.0 7.074 % 21/05/2018
Vietnam Dragon Fund Ltd 525000.0 4.448 % 29/07/2010
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 500310.0 4.238 % 27/08/2014
Công ty cổ phần chứng khoán MB 440309.0 3.73 % 08/04/2011
Caledonia Investment PLC 437498.0 3.706 % 29/07/2010
Võ Thái Sơn Phó Tổng Giám đốc 400000.0 3.389 % 01/02/2019