Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (ANT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    50.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2942400.0 49.04 % 30/09/2016
Huỳnh Quang Đấu 308062.0 5.134 % 30/09/2016