Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.43 %
  • Khác
    95.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thọ Thành viên Hội đồng quản trị 3675227.0 18.376 % 10/09/2018
Ngô Quốc Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 7.5 % 07/12/2017
Trương Minh Tuấn 1440000.0 7.2 % 13/04/2018
Nguyễn Đình Nam 1400000.0 7.0 % 13/04/2018
Lê Quang Phúc 1000000.0 5.0 % 13/04/2018
Lê Đăng Phúc 1000000.0 5.0 % 13/04/2018
Ngô Quang Anh 1000000.0 5.0 % 26/11/2016
Đinh Ngọc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 600000.0 3.0 % 26/11/2016