Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.01 %
  • Khác
    63.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SANKYU INC 1.0E7 33.333 % 18/12/2018
Nguyễn Văn Thọ Thành viên Hội đồng quản trị 4178327.0 13.928 % 22/11/2018