Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.96 %
  • Khác
    96.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Nhiên 342700.0 6.057 % 03/01/2018
Lê Văn Long 301900.0 5.336 % 03/01/2018
Hồ Thị Thủy 285700.0 5.05 % 03/01/2018
Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 263340.0 4.654 % 30/01/2018