Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.48 %
  • Khác
    95.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Địa ốc ACB 1051244.0 20.555 % 10/12/2015
Công ty sản xuất và kinh doanhh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì LIKSIN 760212.0 14.864 % 10/12/2015
Hoàng Văn Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị 578861.0 11.318 % 10/12/2015
ALTA 435814.0 8.521 % 17/02/2016
Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 355863.0 6.958 % 10/12/2015
La Thế Nhân Phó Tổng Giám đốc 295550.0 5.779 % 10/12/2015
ACB 226176.0 4.422 % 10/12/2015