Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.52 %
  • Khác
    95.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Địa ốc ACB 1,051,244 18.32 % 10/12/2015
Công ty sản xuất và kinh doanhh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì LIKSIN 760,212 13.25 % 10/12/2015
Hoàng Văn Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị 578,861 10.09 % 10/12/2015
ALTA 435,814 7.6 % 17/02/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 363,819 6.34 % 29/04/2016
Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 355,863 6.2 % 10/12/2015
La Thế Nhân Phó Tổng Giám đốc 295,550 5.15 % 10/12/2015
ACB 226,176 3.94 % 10/12/2015