Công ty Cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.87 %
  • Khác
    82.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức 2650608.0 24.543 % 15/11/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG VN 2612792.0 24.193 % 06/06/2017
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1980000.0 18.333 % 16/10/2015
Công ty Jaccar Holdings 1760000.0 16.296 % 15/11/2016
Trần Trọng Huệ 600000.0 5.556 % 16/10/2015